Zmarła Janina Ewa Kitlińska

0 17 października 2017

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, iż 13.10.2017 r.  w wieku 66 lat zmarła Janina Ewa Kitlińska. Były członek Zarządu Wojewódzkiego Szkolny Związek Sportowy w Lublinie. Wieloletni Sekretarz Zarządu Powiatowego SZS w Hrubieszowie. Nauczyciel i wychowawca w Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie. Działacz i organizator szkolnych imprez sportowych. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 16.10.2017 o godz. 14,00 w Hrubieszowie.

Cześć Jej pamięci…
0 13 kwietnia 2017

Pracownikom oświaty, samorządów lokalnych, rodzicom i młodzieży oraz wszystkim przyjaciołom sportu szkolnego życzę spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych oraz mnóstwo wiosennego optymizmu. Niech ten szczególny czas będzie okazją do wypoczynku i spotkań w  gronie najbliższych i wśród przyjaciół. W imieniu Zarządu – Prof. Andrzej Stanisławek Senator RP, Prezes LW SZS

Kategoria: Archiwum
0 1 kwietnia 2017

Uprasza się o wstrzymanie zawodów 1/2 finał wojewódzki do czasu opracowania nowego systemu współzawodnictwa sportowego szkół 2017 Opracowanie systemu jest w fazie końcowej. Szczegóły wkrótce…

Kategoria: Archiwum
0 10 marca 2017

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, pomyślności i samych pięknych dni w życiu oraz spełnienia marzeń na niwie sportu szkolnego. I abyście zawsze czuły się doceniane. LW SZS Lublin

Kategoria: Archiwum
0 20 lutego 2017

Z głębokim bólem i żalem zawiadamiamy, iż 18 lutego 2017 r. w wieku 77 lat, zmarł Stanisław Luchowski. Rodzinie oraz najbliższym składamy serdeczne wyrazy głębokiego współczucia.

Stanisław Luchowski to wieloletni Przewodniczący Zarządu Powiatowego Szkolny Związek Sportowy w Tomaszowie Lubelskim, były członek Zarządu Lubelskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego. Nauczyciel wychowania fizycznego, trener i działacz sportowy. Organizator imprez sportowych szczebla Powiatowego, Rejonowego i Wojewódzkiego dla uczniów wszystkich poziomów szkół. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 21.02.2017 (wtorek) o godz. 11,00 na Cmentarzu Komunalnym, przy ul. Zamojskiej w Tomaszowie Lubelskim.

Kategoria: Archiwum
0 18 stycznia 2017

Szanowni Państwo, Kierownicy JST, Dyrektorzy Szkół, Lubelski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Lublinie uprzejmie informuje, iż Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło wyniki konkursu na realizację w 2017 roku Programu Szkolny Klub Sportowy. Zwycięzcą konkursu a zarazem jego operatorem na terenie woj. lubelskiego zostało: Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lublinie ul. Filaretów 44 20-609 Lublin e-mail: lzslublin@op.pl tel: 81 528 01 22, tel/fax: 81 525 77 60 W związku z powyższym wszelkie pytania dotyczące Programu prosimy kierować do operatora. Dziękuję Państwu za okazaną pomoc przy naborze. LW SZS Lublin

Kategoria: Archiwum
0 23 grudnia 2016

Program Szkolny Klub Sportowy wzbudza duże zainteresowanie ze strony samorządów, szkół czy nauczycieli. Codziennie odpowiadamy na dziesiątki pytań. Część z nich zadaliśmy osobom odpowiedzialnym za program w Ministerstwie Sportu i Turystyki. 

Poniżej przedstawiamy najczęściej pojawiające się pytania…

Czy nauczyciel wychowania fizycznego z danej szkoły prowadzący zajęcia z dziećmi w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy w 2017 roku może pobierać wynagrodzenie lub wynagrodzenia w ramach innych programów organizowanych przez MSiT ? 

Odpowiedź: Tak. Nie jest to sprzeczne z warunkami określonymi w Programie SKS 

Czy MSiT dopuszcza prowadzenie zajęć przez osobę, która jest zatrudniona w szkole na etacie np. nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej czy historyka, który realizuje w tej szkole pozalekcyjne zajęcia sportowe i posiada uprawnienia instruktorskie? W związku z zapisem „osobami prowadzącymi zajęcia mogą być wyłączn

Kategoria: Archiwum
0 23 grudnia 2016

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele WF

Lubelski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Lublinie uprzejmie informuje, iż Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło konkurs na realizację w 2017 roku Programu Szkolny Klub Sportowy. LW SZS planuje przystąpić do konkursu i złożyć wniosek na realizację wymienionego zadania na poziomie wojewódzkim. Do udziału w programie zapraszamy: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z terenu województwa lubelskiego. Szkoły, które chciałyby uczestniczyć w programie powinny przesłać na adres: info@lwszs.lublin.pl, lwszs.sks@gmail.com zgłoszenie z danymi do kontaktu wg załączonej tabeli do 16 grudnia 2016 roku.

Główne założenia programu: 1. Program będzie realizowany w 2017 r. w dwóch edycjach przez 35 tygodni. Podsumowanie współzawodnictwa 2015/2016

0 23 grudnia 2016

W dniu 26 października 2016 r. w sali widowiskowej Janowskiego Ośrodka Kultury w Janowie Lubelskim odbyło się uroczyste podsumowania Wojewódzkiego Współzawodnictwa Sportowego Szkół Województwa Lubelskiego za roku szkolnym 2015/2016. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz miast, powiatów i gmin oraz dyrektorzy i nauczyciele najbardziej usportowionych szkół województwa lubelskiego.

Uroczystość otworzyli: Pan Krzysztof Kołtyś – Burmistrz Janowa Lubelskiego i Pani Agnieszka Trytek – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z OI w Janowie Lubelskim, szkoły która zajęła I miejsce w klasyfikacji końcowej – kategoria IGRZYSKA.

Następnie Pan Henryk Pidek – Wiceprezes Lubelskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w imieniu organizatorów uroczystości: Zarządu LW SZS i Burmistrza Janowa Lubelskiego bardzo serdecznie przywitał przybyłych na tę uroczystość przedstawicieli szkół i samorządów.

Pośród zaproszonych gości uroczystość zaszczycili obecnością miedzy innymi:

Pan Jerzy Bielecki Poseł na Sejm RP,

Pan Prof. Andrzej Stanisławek Senator RP, Pani Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty, Pan Marek Sikora Z-ca Dyrektora Departamentu Kultury, O

Kategoria: Archiwum
0 23 grudnia 2016

Profesor Andrzej Stanisławek Senator RP Prezesem Lubelskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego. W dniu 26 października 2016 r. na wyjazdowym posiedzeniu w Janowie Lubelskim, Zarząd LW SZS dokonał wyboru Prezesa Związku. Funkcję tę Zarząd powierzył Panu Prof. Andrzejowi Stanisławkowi – Senatorowi RP

Kategoria: Archiwum