News – Drużynowe biegi przełajowe

0 24 października 2017

Szanowni Państwo, Drodzy uczestnicy zawodów informujemy, iż do Finału Wojewódzkiego w Adamowie – Drużynowe biegi przełajowe – awansuje po 4 najlepsze drużyny z Rejonu

LW SZS Lublin

0 20 października 2017

I G R Z Y S K A   D Z I E C I   (rocz. 2005 i młodsi)

 • Sztafetowe biegi przełajowe
 • Drużynowe biegi przełajowe
 • Badminton drużynowy
 • Szachy drużynowe 
 • Pływanie
 • Tenis stołowy drużynowy
 • Mini koszykówka dziewcząt
 • Mini koszykówka chłopców
 • Mini siatkówka ‚4’ dziewcząt
 • Mini siatkówka ‚4’ chłopców
 • Mini piłka ręczna dziewcząt
 • Mini piłka ręczna chłopców
 • Mini piłka nożna dziewcząt
 • Mini piłka nożna chłopców
 • Czwórbój LA

I G R Z Y S K A   M Ł O D Z I E Ż Y   S Z K O L N E J    (rocz. 2002 – 2004)

 • Sztafetowe biegi przełajowe

0 19 października 2017

Uroczyste podsumowanie Lubelskiego Wojewódzkiego Współzawodnictwa Sportowego Szkół za rok szkolny 2016/2017 odbędzie się 10 listopada 2017 o godz. 12,00 w Zespole Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. Generała Andersa, ul. Sienkiewicza 22 w Chełmie. Serdecznie zapraszamy…

 • Zebranie Zarządu LW SZS – godz. 10,30 
0 19 października 2017

Koleżanki i Koledzy, przedstawiamy program minut Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców (wszystkie typy szkół) – Cyców 2017

0 17 października 2017

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, iż 13.10.2017 r.  w wieku 66 lat zmarła Janina Ewa Kitlińska. Były członek Zarządu Wojewódzkiego Szkolny Związek Sportowy w Lublinie. Wieloletni Sekretarz Zarządu Powiatowego SZS w Hrubieszowie. Nauczyciel i wychowawca w Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie. Działacz i organizator szkolnych imprez sportowych. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 16.10.2017 o godz. 14,00 w Hrubieszowie.

Cześć Jej pamięci…
0 10 października 2017

Szanowni Państwo, Drodzy uczestnicy zawodów informujemy, iż Drużynowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców (wszystkie kat. szkół) odbędą się jesienią – Adamów, 27.10.2017 Za zmiany przepraszamy…

Kategoria: Aktualności, Ważne
0 20 września 2017

Szanowni Państwo, wyniki Wojewódzkiego Współzawodnictwa Sportowego Szkół za rok szkolny 2016/2017 są w trakcie weryfikacji. Niebawem przedstawimy oficjalną punktację.

 • I G R Z Y S K   M Ł O D Z I E Ż Y   S Z K O L N E J
 • G I M N A Z J A D A
 • L I C E A L I A D A
Kategoria: Aktualności, Ważne
0 16 września 2017

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele Lubelski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy (LW SZS) wieloletni organizator współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na terenie województwa lubelskiego, prosi Państwa o rejestrację swoich placówek w Systemie Rejestracji Szkół (SRS). Głównym jego celem jest uzyskanie jak największej wiedzy na temat beneficjentów imprez sportowych organizowanych przez LW SZS. W roku szkolnym 2017/2018 wszystkie placówki, które zamierzają przystąpić do współzawodnictwa sportowego wchodzącego w skład Kalendarza imprez LW SZS zobowiązane są do zarejestrowania się w terminie do 30.09.2017 roku w systemie SRS poprzez specjalną platformę internetową:  

Kategoria: Aktualności, Ważne
0 10 września 2017

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Nauczyciele WF informujemy, iż w zakładce „Kalendarz” są dostępne Regulaminy zawodów i Kalendarz Szkolnych Imprez Sportowych na rok 2017/2018

Kategoria: Aktualności, Ważne
0 22 sierpnia 2017

Szanowni Państwo, Członkowie Prezydium Zarządu LW SZS informujemy, iż  22.08.2017 r. (wtorek) o godz. 15,00 w siedziba Związku, Al. Zygmuntowskie 5, odbędzie się zebranie Prezydium Zarządu LW SZS, na które serdecznie zapraszamy. Planowany porządek zebrania: 1. Organizacja zawodów i imprez sportowych – szczebel ½ finał i finał wojewódzki. a) dyscypliny sportowe finansowane ze środków MSiT, b) dyscypliny sportowe finansowane ze środków UM WL, c) dokumentacja zawodów sportowych – preliminarze zawodów, sprawozdanie finansowe z zawodów, d) nowe dyscypliny w kalendarzu zawodów (propozycje). 2. Organizacja pracy Biura LW SZS, zmiany kadrowe. 3. Dokumenty kadrowe członków władz LW SZS (deklaracje i oświadczenia). 4. Informacje o Systemie Rejestracji Szk

Kategoria: Aktualności