Szkoły Miasta Lublin

Szkoły Miasta Lublin
0 29 sierpnia 2016

 

Dotyczy nauczycieli szkół lubelskich.
W załączeniu przekazujemy Państwu druk „Oświadczenie” rodziców/opiekunów prawnych dotyczący uczniów, uczestników zajęć pozalekcyjnych placówek oświatowych Miasta Lublin.
Po wypełnieniu dokument należy dostarczyć do LW SZS w terminie do 30 września 2016 r.
Kategoria: Archiwum