WSPÓŁZAWODNICTWO SZKÓŁ 2017/2018

WSPÓŁZAWODNICTWO SZKÓŁ 2017/2018
0 20 października 2017

I G R Z Y S K A   D Z I E C I   (rocz. 2005 i młodsi)

 • Sztafetowe biegi przełajowe
 • Drużynowe biegi przełajowe
 • Badminton drużynowy
 • Szachy drużynowe 
 • Pływanie
 • Tenis stołowy drużynowy
 • Mini koszykówka dziewcząt
 • Mini koszykówka chłopców
 • Mini siatkówka ‚4’ dziewcząt
 • Mini siatkówka ‚4’ chłopców
 • Mini piłka ręczna dziewcząt
 • Mini piłka ręczna chłopców
 • Mini piłka nożna dziewcząt
 • Mini piłka nożna chłopców
 • Czwórbój LA


I G R Z Y S K A   M Ł O D Z I E Ż Y   S Z K O L N E J    (rocz. 2002 – 2004)

 • Sztafetowe biegi przełajowe
 • Drużynowe biegi przełajowe
 • Badminton drużynowy
 • Szachy drużynowe
 • Pływanie
 • Tenis stołowy drużynowy
 • Siatkówka dziewcząt
 • Siatkówka chłopców
 • Koszykówka chłopców
 • Koszykówka dziewcząt
 • Piłka ręczna dziewcząt
 • Piłka ręczna chłopców
 • Piłka nożna dziewcząt
 • Piłka nożna chłopców
 • Szkolna drużynowa Liga LA
 • Siatkówka plażowa dziewcząt
 • Siatkówka plażowa chłopców


L I C E A L I A D A   (rocz. 1998 i młodsi)

 • Szkolna Liga LA dziewcząt – I rzut
 • Szkolna Liga LA chłopców – I rzut
 • Sztafetowe begi przełajowe
 • Drużynowe biegi przełajowe
 • Pływanie
 • Szachy drużynowe
 • Badminton drużynowy
 • Tenis stołowy drużynowo
 • Siatkówka dziewcząt
 • Siatkówka chłopców
 • Piłka ręczna dziewcząt
 • Piłka ręczna chłopców
 • Koszykówka dziewcząt
 • Koszykówka chłopców
 • Piłka nożna dziewcząt
 • Piłka nożna chłopców
 • Siatkówka plażowa dziewcząt
 • Siatkówka plażowa chłopców
 • Szkolna Liga LA – II rzut

Leave a Comment